MS EXCEL funktioiden ohjeita

phaku (pystysuuntainen haku) funktion käyttö

Tässä tapauksessa halutaan, että soluun A16 syötetyn koodin perusteella haetaan koodia vastaavan tuotteen hinta taulukosta A5-B12.

Hakuarvoksi laitetaan solu A16. Taulukoksi josta tiedot haetaan laitetaan taulukko_matriisi A6-B12 (yhtä hyvin voisi olla A5-B12 mutta otsikoita ei ole tarpeen nyt ottaa mukaan). Lopuksi Sar_indeksi_nro kohtaan merkitään monennestako sarakkeesta tieto koodin perusteella haetaan. Nyt käytössä on vain kaksi saraketta joista haluttu tieto on hinta joka on sarakkeessa 2.

Huom. Lukitus ei nyt ole välttämätön vaikkakin Taulukko_matriisi on esimerkissä lukittu.
HUOM: Hinta haetaan siis taulukon sarakkeesta 2, jos taulukko olisi esim. yhden EXCEL-sarakkeen verran oikealla olisi hakuarvo silti taulukko_matriisi taulukon toisessa sarakkeessa!

Nyt kun muuttaa solussa A16 olevaa arvoa niin Excel hakee koodia (numero) vastaavan hinnan taulukosta.